Det bekrefter hockeypresident Tage Pettersen overfor VG fredag. Avgjørelsen kom på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld.

– Tema var hvorvidt vi har tillit til generalsekretæren i den situasjonen som har oppstått, og om vi har fått god nok informasjon den siste tiden. Konklusjonen er at vi ikke har tillit til at Ottar Eide er rett mann for dette forbundet i tiden fremover.

Petter Salsten har sagt seg villig til å bli konstituert generalsekretær inntil en ny, permanent løsning ligger på bordet.

TV 2 meldte nyheten først.

Ottar Eide går av på dagen, får VG opplyst. Partene har foreløpig ikke diskutert måten avsjeden vil finne sted på - rent juridisk. Samtaler rundt dette skal finne sted i kommende uke.

– Anerkjenner Eide oppsigelsen? Aksepterer han det?

– Han har ikke fått en oppsigelse. Vi ber ham om å fratre. Men Ottar skjønner at du er avhengig av tillit fra ditt eget styre for å fungere som generalsekretær, sier Tage Pettersen.

– Hvordan tok han beskjeden?

– Han synes selvsagt det er tungt. Han er et menneske av kjøtt og blod, og det er ingen artig beskjed å få. Men man må skille mellom person og sak.

ISHOCKEYTOPP: Tage Pettersen er president i hockeyforbundet, samtidig som han sitter på Stortinget for Høyre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fikk to overraskelser

Ishockeyforbundet har hatt store økonomiske utfordringer den siste perioden og gikk ni millioner underskudd i 2022. Forrige uke besluttet forbundet å stoppe all aktivitet på det norske A-landslaget ut året.

Avgjørelsen ble tatt etter at styet i hockeyforbundet etter det VG forstår skal ha fått to store overraskelser denne sommeren:

Etter først å ha fått beskjed om at man styrte mot budsjett i april, så kom kontrabeskjeden i juni. Da var situasjonen så prekær at man måtte nedbemanne 5,5 årsverk.

– Vi fikk beskjed om at det ville være nok til å komme i mål økonomisk ved årets slutt, sier Tage Pettersen til VG.

Men allerede i august fikk han en ny beskjed.

Budskapet var ikke lystig og situasjonen var så alvorlig at vi måtte gå for den kuttlisten som ble lagt på bordet foran oss som et alternativ, sier han.

KONSTITUERT GENERALSEKRETÆR: Petter Salsten. Foto: Jostein Magnussen / VG

Trekker seg ikke – ennå

Avgjørelsen om å stanse landslagsaktiviteten skapte kraftige reaksjoner. Tidligere landslagsspiller Brede Csiszar omtalte det som en «skandale» overfor VG.

Tage Pettersen er klar på at han og resten av styret har det overordnede ansvaret for situasjonen i Norges ishockeyforbund.

– Derfor tar vi nå grep for å komme ut av denne situasjonen på en god måte. Vi må ha et annet administrativt lederskap på denne skuta. Det er mitt eneste fokus. Vi skal få ansatt en person som vi tror på, sier han.

– Har du vurdert å trekke seg selv?

– Om noen ber meg om å gjøre det, så har jeg ingen betenkeligheter med å tre til side. Men der vi er nå, så tror jeg ikke det er det riktige skrittet. Jeg opplever heller ikke at noen har bedt om det. Tvert imot, den siste uken har jeg fått veldig mange støtteerklæringer, sier hockeypresidenten til VG.

Før sommeren kuttet forbundet i administrasjonen. Tre stillinger inngikk sluttavtale, mens to stillinger ble borte ved naturlig avgang.

Ottar Eide har ikke besvart VGs henvendelser fredag formiddag.