Kan Fløya 3 hamle opp mot BOIF? Se kampen her

foto