Hevder guttespiller ble kalt «svarting» – Grorud-leder kritisk til NFFs håndtering

GRORUD (VG) Et barn sto nylig gråtende igjen på kunstgresset etter en kamp mot et lag fra Oslo, ifølge Grorud-leder Vilde Mollestad Rislaa. Hun mener fotballforbundets avdeling i hovedstaden ikke tok tak da hun rapporterte inn saken som rasisme.

KRITISK TIL NFF-HÅNDTERING: Grorud-leder Vilde Mollestad Rislaa snakker om rasisme i møte med VG. KRITISK TIL NFF-HÅNDTERING: Grorud-leder Vilde Mollestad Rislaa snakker om rasisme i møte med VG. Foto: Terje Bringedal, VG

Kampen mellom Groruds guttelag og motstanderklubben sparkes i gang en kveld i Oslo tidligere i måneden. Underveis i oppgjøret ber et av barna med minoritetsbakgrunn om å få bytte posisjon på banen flere ganger i løpet av kampen, forteller Mollestad Rislaa, som er leder for barnefotballen i Grorud. Da oppgjøret er over, blir han stående igjen på kunstgresset alene mens resten av laget går av banen, ifølge Grorud-lederen.

Hun sier at hun lurer på hva som er galt, går bort til barnet og da får bekreftelsen.

– Tårene trillet. Han spurte meg hvorfor hudfargen hans hadde så mye å bety. Han spurte hvorfor religion hadde så mye å bety. En spiller på det andre laget hadde kalt ham svarting og muslim, forteller Rislaa til VG.

I et innlegg hos Dagsavisen skrev hun at NFF foretok seg «ingen verdens ting».

FORTELLER OM RASISMEEPISODE: Mollestad Rislaa tok vare på gutten som ble utsatt for hetsen. Foto: Terje Bringedal, VG

Varslet NFF

Mandag i forrige uke erklærte imidlertid NFF-president Terje Svendsen på forbundets egne nettsider at: «Når vi opplever rasisme i vår idrett, så har vi systemer og retningslinjer på plass for å håndtere det.»

Slik opplever ikke Rislaa det. Grorud-lederen forteller at hun pratet med gutten dagen etter hendelsen og ble enig med ham om å rapportere saken til NFF Oslo. Samtidig skal hun ha tatt vare på gutten.

– Jeg sa at han var like mye verdt for meg uansett. Jeg sa at jeg var glad i ham, at hele laget vårt var glad i ham og at mange andre er glad i ham. Etter kampen snakket vi også med de andre guttene. Vi ledere fortalte at NFF hadde en kampanje på gang mot rasisme, men at det likevel hadde skjedd. Da spurte de hva den kampanjen betydde for dem. «Det skjer jo ingenting», sa en av dem.

Etter at NFF Oslo mottok rapporten, responderte en saksbehandler på følgende måte via e-post:

«NFF Oslo ber om en tilbakemelding fra (VG har fjernet klubbens navn) i sakens anledning. Ønsker også at (VG har fjernet klubbens navn) tar en intern gjennomgang med tilbakemelding til krets og Grorud. Sakens faktum er usikkert for NFF Oslo sin del, men det er klart at noe har skjedd ila kampen – en god dialog er og intern gjennomgang er således nødvendig.»

FORTVILER: Grorud-lederen mener NFF må gjøre mer for å stoppe rasisme. Foto: Terje Bringedal

– Ingen sikkerhet

Ifølge Grorud-leder Rislaa ble hun kontaktet av klubben til spilleren som skal ha kommet med de rasistiske bemerkningene. Hun beskriver reaksjonen fra klubben som «fantastisk», men hun er sterkt kritisk til NFFs håndtering.

– NFF svarte på rapporten på e-post. Det var aldri noen telefoner for å spørre oss om noe, om de kunne bistå oss, om de kunne bidra med å følge opp gutten på en skikkelig måte. Det var ingen retningslinjer. Da motstanderlaget svarte at de ville følge opp saken internt, anså NFF saken som ferdig behandlet, sier Grorud-lederen og utdyper hvorfor hun mener det er problematisk.

– Jeg har jobbet i Grorud i syv år og vært borti flere episoder som dette. Jeg har fått kunnskap om hvordan jeg kan ivareta spillere som blir utsatt for situasjoner som dette, men det er jo ikke gitt at andre klubber vet hvordan de skal håndtere det. Her snakker vi om to ressurssterke klubber med ansatte med kunnskap. Tenk om det hadde skjedd i en klubb uten de samme ressursene.

– Hvordan føler du NFFs uttalelser samsvarer med realiteten?

– Jeg tror på at NFF Oslo og NFF tar rasisme på alvor, men jeg tror ikke de håndterer det på en riktig måte. For vi har ingen sikkerhet for at det blir gjort en jobb i klubbene i ettertid. Jeg etterspør bistand fra NFF og NFF Oslo. Vi kan ikke bare gå ut og si at rasisme er noe som ikke skal finne sted i fotballen, hvis de faktisk ikke jobber inn mot klubbene i hverdagen. For det finner sted, og da vil det finne sted igjen. Tiden er inne for at skjer noe, sier Rislaa.

– Hvordan går det med gutten nå?

– Det går bra. Men han var nylig på et uttak. Da så han en spiller med samme logo som det laget han spilte mot da dette skjedde. Det syntes han var veldig ubehagelig. Så redselen for at det kan skje igjen, er veldig til stede. Vi hadde kamp for en uke siden, da spilte hele laget vårt med A-lagets røde bånd mot rasisme. Det var en veldig stolt gjeng som gikk ut på banen med de båndene og spilte siste seriekamp. Det ble en veldig fin avslutning på sesongen hvor vi fikk markert at dette trenger vi en stopp på.

Trist motstander

En leder i motstanderklubben forteller at de ble lei seg da de fikk beskjed om hendelsen.

– Jeg ble kontaktet av treneren for det aktuelle laget vårt, som var veldig nedfor. Han hadde fått et skriv fra lederen i Grorud. Vi snakket om hvordan vi skulle håndtere det. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvem som har sagt hva, så vi kan ikke ta ut en enkelt person. Problemet gjelder heller ikke én person, men et generelt problem i fotballsamfunnet. Det er et verdigrunnlag vi må jobbe med. Vi inviterer nå til et obligatorisk foreldremøte hvor vi vil diskutere dette, og et spillermøte. Klubben vil være drivende i dette arbeidet mot rasisme, sier lederen til VG.

– Hvordan opplevde du dialogen med NFF?

– Vi hadde ikke noe dialog utover e-post-utvekslingen som fant sted. De tok bare imot en redegjørelse fra oss. Men jeg ringte til Vilde og vi har hatt en veldig ryddig prosess. Vi presiserte at vi var enig med henne og det var viktig for oss at gutten som ble utsatt for dette ikke skal føle noen angst eller være redd for å spille kamper i fremtiden. Han skal være trygg.

Slik svarer NFF

VG sendte fredag morgen en henvendelse til NFF-president Terje Svendsen. Vi har også vært i kontakt med saksbehandleren i NFF Oslo og daglig leder Tore Jarl Bråteng.

Gjennom kommunikasjonssjef Yngve Haavik får VG opplyst at det er direktør for utvikling og aktivitet i NFF som skal svare for forbundet i saken. Det er Alf Hansen, og han sier følgende:

– Først vil jeg si at fotballforbundet har to retninger å reagere innenfor når vi får rapporter om sånne saker innenfor barnefotballen. Det ene er sanksjoner. Det andre er å sørge for at det er en dialog mellom de berørte partene. Vi vet med all vår erfaring at når du får et atferdsproblem som dette, så handler det om å få samlet folk rundt bordet og få en varig endring av atferden Det har vi, og ikke minst klubbene, lang erfaring med. Grorud har vært en foregangsfigur på akkurat det. De har hatt mange saker innad i egen klubb og med andre klubber som de har håndtert eksemplarisk.

NFF-LEDER: Alf Hansen er direktør for utvikling og aktivitet i fotballforbundet. Foto: Heiko Junge, NTB

– Hva mener du om NFF Oslos håndtering av denne spesifikke saken?

– Ut fra den redegjørelsen jeg har fått fra NFF Oslo, har de vært trygge på at det her har vært to ressurssterke klubber som har tatt det ansvaret de burde. Jeg mener dette har vært håndtert som det skal fra NFF Oslo sin side.

– Grorud-lederen opplever det ikke slik. Hun sier hun aldri fikk noen telefon med spørsmål om NFF Oslo kunne hjelpe med å følge opp gutten eller bistå klubbens ledere i behandlingen av saken. Er det godt nok?

– Selvfølgelig kan det være at man kunne vært enda tettere på. Jeg registrerer at hun opplever det slik. Det må vi lære av og gjøre noe med. Det som er viktig for meg å formidle, er at det er ledere som henne som sitter med nøkkelen til å få løst disse holdningsproblemene, så vi må ta det på alvor, sier Hansen til VG, før han fortsetter:

– Så er det helt riktig det hun sier med at ikke alle klubbene er like ressurssterke til å følge opp slike saker, og der må vi være gode. For hun har rett i at det er mer kritisk når mindre ressurssterke klubber skal håndtere slike saker. Vi i NFF har et stort ansvar der. Vi må ha et apparat som er tilstrekkelig til å få løst slike saker.

– Mener du at dere i NFF har på plass et godt nok system for å håndtere saker som dette på en god nok måte?

– Jeg tror vi aldri kommer til å være gode nok på et slik type arbeid. Det er et langsiktig arbeid å tilby verktøy, assistanse og veiledning til klubbene. Det er en pågående utfordring. Vi jobber kjempebra på mange områder, men vi kan alltid gjøre ting bedre. Å være 100 prosent trygg på at vi alltid håndterer saker som dette på en god måte, kan jeg ikke være. Men det er målet vårt. Vårt ansvar er stort her, og det skal vi ta.

– Så må jeg legge til at det er saksbehandleren i kretsen som har holdt dialogen med klubbene, så det har vært en aktiv dialog. Saken er heller ikke avsluttet i NFF Oslo.

– Hva gjenstår i behandlingen?

– Det har jeg ikke detaljene på. Men vi har ikke lukket den saken, sier Hansen.

SIER IFRA: Mollestad Rislaa møtte VG fredag formiddag for å fortelle om rasisme i fotballen. Foto: Terje Bringedal, VG