Det opplyser forbundet onsdag på sitt nettsted. Det opplyses at så å si alle forbundets om lag 100 ansatte vil bli permittert i ulike prosentsatser.

Fotballforbundets ledergruppe omfattes ikke av permitteringene, men samtlige medlemmer av ledergruppa reduserer sin lønn med 20 prosent i perioden permitteringene varer, inkludert generalsekretær Pål Bjerketvedt. Det samme gjelder fotballpresident Terje Svendsen.

– Vi har havnet i en meget vanskelig og krevende situasjon. Vi har full aktivitetsstopp i organisasjonen og registrerer store økonomiske tap. Dette gir konsekvenser i alle ledd, sier Pål Bjerketvedt til fotball.no.

Fotballens største krise

All aktivitet i bredde- og toppfotball har opphørt inntil videre som følge av virusspredningen. Det gjelder alle arrangementer, kamper og øvrig fotballaktivitet. Bjerketvedt beskriver situasjonen som norsk fotballs største krise.

– Hensynet til liv og helse går foran fotballens og idrettens egeninteresser, men det er helt nødvendig at NFF tar umiddelbare grep for å sikre forsvarlig økonomisk drift i en periode hvor tapstallene er høye og skaper stor usikkerhet for organisasjonen vår framover, sier generalsekretæren.

– Vi må også opptre solidarisk og framstå som et eksempel i vår rolle som et ansvarlig organisasjonsledd i fotballen i Norge, som nå opplever sin største krise noen gang.

Tøff melding

Permitteringsvarsler vil bli sendt ut når de formelle prosedyrer og endelige vurderinger er gjort, og beslutninger tatt. Det er planlagt permitteringer med en effekt på mellom 50 og 60 prosent av totalkapasiteten, og samtlige ansatte blir berørt.

Det legges opp til en blanding av hele årsverk og permittering i prosentvise stillingsandeler, avhengig av fagområde.

Forbundets ledergruppe er ansvarlig for å håndtere situasjonen organisasjonen er i og omfattes derfor ikke av permitteringene.

– Dette var en tøff melding å gi våre ansatte i dag. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, og så håper jeg at vi om ikke altfor lang tid igjen kan gå i gang med fotballaktivitet på alle nivåer, sier Bjerketvedt.