Følelsesladet avskjed for Straus: – Jeg rives i alle retninger

foto