– Generelt er det utrolig overdrevet. Det er komplisert jus i mange spørsmål her, men NFF tar for gitt at vi vil måtte betale 108 millioner kroner i erstatning uten å gjøre noen juridiske vurderinger. Det virker veldig lite sannsynlig når en ser mer nøye på hva som skal til for å kunne kreve erstatning, sier Erlend Vågane, leder av Branns supporterklubb.

Han og Norsk Supporterallianse vil at Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar i 2022 på grunn av at nasjonens brudd på menneskerettighetene. Forbundsstyret i NFF vil unngå en boikott, og heller delta og påvirke positivt på denne måten.

Spørsmålet skal avgjøres på et ekstraordinært forbundsting 20. juni. I forkant har NFF estimert at en boikott vil koste 205 millioner kroner i tapte inntekter og erstatningskrav brutto, går det frem av et alternativt aktivitetsbudsjett for 2021:

  • A) 97 millioner kroner i tapte inntekter

  • B) 82,5 millioner kroner som følge av erstatning til TV-rettigheter, motstandere og UEFA

  • C) 25,5 millioner kroner som følge av erstatning til billettinntekter

Foto: Skjermdump, NFFs alternative budsjett
Foto: Skjermdump, NFFs alternative budsjett

– Det er ganske dramatiske konsekvenser ved å boikotte. Vi risikerer å bli utelukket fra fremtidige FIFA-turneringer, også på kvinnesiden og aldersbestemte lag. Det er store penger involvert i slike turneringer. Da vil det bli samme tap igjen ved VM i 2026. Det er definitivt ikke et verst tenkelig scenario. Det er et konservativt scenario, sier Arne Larsen Økland, visepresident i forbundsstyret til NFF.

I beregningene legger NFF til grunn at Norge ikke vil spille de resterende syv kampene i VM-kvaliken. NFF vil dekke inn 205 millioner kroner i tap med 53,5 millioner kroner i egenkapital og 151,5 millioner kroner i kostnadskutt i norsk fotball.

– Språkbruken fra NFF i budsjettet er veldig dramatiserende. Det er ikke måte på hva som kan gå galt om vi boikotter. Det er en oppsiktsvekkende fremstilling, mener Vågane.

– Dette er kompliserte tall å regne seg frem til for NFF. Hvordan burde synes du de burde gjort det?

– Det er veldig vanskelig, men de må ta utgangspunkt i et mest mulig realistisk scenario. Det synes jeg ikke NFF har prøvd på. Det er vanskelig å se for seg at det kan bli noe verre scenario enn det de har tegnet opp.

FIFA har antydet følgende ulike konsekvenser til NFF i e-post om tinget går for boikott, og dermed ikke spiller resten av kvalifiseringen:

  • Norge vil få en bot på rundt 360.000 kroner

  • Det kan få konsekvenser for Norges deltagelse i ulike FIFA-konkurranser i fremtiden

  • Norge vil få erstatningskrav overfor FIFA, VM i Qatar og nasjoner som deltar

  • Norge vil kunne miste finansiell støtte fra FIFA

– Vi er pålagt av tinget å lage et alternativt budsjett som skal behandles dersom det blir boikott. Vi må legge frem et realistisk budsjett vi kan stå inne for. Et budsjett med vesentlig lavere tap ville ikke gjenspeilt situasjonen vi tror kommer til å oppstå. Det er et budsjett som er dramatisk, men verst tenkelig scenario kan bli langt verre, sier Økland.

VIL UNNGÅ BOIKOTT: NFF ønsker ikke en boikott av Qatar-VM. Her Terje Svendsen, Malin Frantzen Øiseth og Arne Larsen Økland. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Daniel Strand, daglig leder i Skeid, skjønner ikke at NFF budsjetterer med 108 millioner kroner i erstatningskrav til en tredjepart.

– Dette er beløp du ikke vet om kommer. Hvorfor må disse beløpene kuttes i 2021 da? Dette er mer et partsinnlegg i en sak enn et budsjett. Det er opplagt at dette er verst tenkelig scenario. Jeg tror ingen lag vil kreve erstatning for tapte billettinntekter, sier Strand.

– NFF går lenger enn andre nasjoners forbund foreløpig rundt Qatar-VM og det er kompliserte tall å regne seg frem til. Hvordan burde NFF gjort dette?

– Det er helt riktig og bra at de legger frem tall for å vise, men dette å budsjettere med dommedagsscenario virker å være et forsøk på å kuppe stemmer. Hvorfor legger de ikke frem flere scenarioer? Norsk fotball må kanskje ta noen kutt om de stemmer nei, men jeg ser ingen grunn til å ta et kutt på 108 millioner kroner som man ikke vet om kommer. Rekkefølgen er gal, svarer Strand.

– Definitivt ikke, sier Økland på påstanden om at budsjettet er et forslag på å kuppe stemmer.

Slik vil NFF kutte for å dekke inn tap av en eventuell boikott. Foto: Skjermdump, NFFs alternative budsjett

Både Strand og Vågane reagerer på at NFF budsjetter med tap på 19 millioner kroner fra sponsorer. Duoen tror ikke sponsorer vil stoppe avtaler om man boikotter Qatar-VM.

– Det er mange summer man ikke kan bli sikre på generelt. Det har vært vanskelig og vi har diskutert dette masse. Vi har avtaler med samarbeidspartnere som går på ytelser og motytelser. Vi har ikke hatt dialog med sponsorer nå, men det er naturlig å tilby våre samarbeidspartnere en avkorting i deres ytelse så lenge vi ikke kan levere det vi er kontraktsmessig forpliktet til, sier Økland.