Kommunen oppfyller Mjeldes ønske: Åsane får oppgradert hjemmebanen før sesongslutt