• Over 20 individuelle OL-idretter tillater nå russere og belarusere å delta - riktig nok som nøytrale utøvree, uten flagg og nasjonalsang.

  • Bare tre individuelle OL-idretter holder på sitt nei.

  • Derimot holder Russland og Belarus foreløpig borte fra lagidretter.

– Norges idrettsforbund har helt siden februar 2022 hatt et tydelig og uendret standpunkt i dette spørsmålet. Sammen med de øvrige nordiske landene er vår holdning at utøvere og ledere fra Russland og Belarus skal utestenges fra internasjonal idrett så lenge krigen i Ukraina pågår, sier Zaineb Al-Samarai, president i Norges Idrettsforbund, til VG.

– Vi må innse at den nordiske holdningen ser ut til å være i minoritet i verden, sier generalsekretær Åsa Edlund i Sverige olympiske komité, til SVT Sport.

– Det finnes mange land i Afrika, Sør-Amerika og Asia som anser at en idrettsutøver ikke skal stoppes på grunn av sitt pass, fortsetter hun.

Følgende individuelle OL-idretter har gitt klarsignal for russere og belarusere, ifølge SVT:

Badminton, moderne femkamp, fekting, triathlon, skateboard, taekwondo, bryting, klatring, bordtennis, roing, svømming, boksing, skyting, tennis, sykling, turn, kano, golf, judo, seiling, vektløfting, breakdance, bueskyting.

Disse sier nei:

Friidrett, surfing og ridesport.

IDRETTSPRESIDENT: Zaineb al-Samarai. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai igjen:

– Norges idrettsforbund fortsetter å adressere vårt standpunkt på alle våre internasjonale møteplasser, senest i forbindelse med den europeiske olympiske komiteens generalforsamling i Istanbul og under den internasjonale Paralympics-komiteens generalforsamling i Bahrain.

– Samtidig må vi erkjenne at dette standpunktet ikke oppnår støtte fra majoriteten av deltakerlandene som er representert i flere internasjonale idrettsorganisasjoner. Det må vi ta til etterretning, men det endrer verken vårt standpunkt eller vår strategi i det internasjonale arbeidet, sier den øverste lederen i norsk idrett.

Det europeiske fotballforbundet UEFA ville åpne for Russland på U17-nivå - men fikk stor motstand, blant annet fra Norge, og måtte gi opp det prosjektet. Følgende land truet med å nekte å spille mot Russland: England, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Norge, Finland, Romania, Irland, Danmark og selvfølgelig Ukraina.

I et styremøte i vår kom IOC (den internasjonale olympiske komité) med en anbefaling om at russiske og belarusiske utøvere igjen kunne konkurrere internasjonalt, men under visse betingelser:

  • De må konkurrere som nøytrale.

  • Ingen får delta som lag.

  • Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

  • Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

IOC kan komme til å vedta at russiske idrettsfolk får delta i Paris-OL under disse betingelsene, men den endelige avgjørelsen er ikke tatt. Muligens kommer den i Mumbai i India denne uken eller neste uke - men det er heller ikke sikkert.

Mye tyder på at IOC kommer til å si ja til russere og belarusere.

Norge boikottet OL i 1980 i protest mot Sovjetunionens invasjon i Afghanistan. Den gang gikk imidlertid lekene i Moskva. Det er ikke diskutert noen boikott av lekene i Paris i 2024.

President Vladimir Putin er positiv til at russiske utøvere skal delta under disse betingelsene i OL - mens skipresident Jelena Välbe derimot mener at russere bør boikotte internasjonale mesterskap så lenge de ikke får ha flagg og nasjonalsang.