Sendingen når ut til rundt 100 millioner. I all hemmelighet har nordmenn stått bak.

foto