Gauseth tipper 0–6-tap mot Molde. Og blir ekstra sur om dette skjer.

foto