Frustrert RBK-profil: – Klart bevis på at vi ikke er friskmeldt

foto