De lokale profilene kunne smile – men det var før England dunket inn mål etter mål