Ifølge departementet vil tildelingen øke med 415 millioner kroner, som betyr at totalt 2,4 milliarder foreslås satt av til momskompensasjon. Aldri har tallet vært høyere, sier kulturdepartementet i sin pressemelding.

– Dette er frie midler som betyr mye for at organisasjonene kan gjøre det de er best på – å skape aktivitet for små og store i hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Kulturdepartementet foreslår også å sette av 5,5 millioner kroner til å kartlegge landets kunstgressbaner, som står overfor en utfordring rundt gummigranulatforbudet. Dette omtalte VG i september.

Regjeringen foreslår også å vedlikeholde eller øke støtten til følgende arrangementer:

  • Arctic Race of Norway (15 mill.)

  • Ekstremsportveko på Voss (3 mill.)

  • Femundløpet (2 mill., engangstilskudd)

  • Lillehammer Olympiske bob- og akebane (3,4 mill.)

  • Vikersund Hoppsenter (4,1 mill.)

Arrangementene over er norske. I budsjettet skriver regjeringen at man «vil vurdere å opprette en søknadsbasert ordning for internasjonale idrettsarrangementer i Norge fra og med 2025».