Kowalczyk: - Galskap at så mange unge lider av astma i et land med så ren luft