Her på Lund vil Vipers bygge hall til 80 millioner

 Det er et sted innenfor denne sirkelen, men ennå ikke bestemt nøyaktig hvor, at grunneierne ser for seg at den nye hallen kan komme - bare en langpasning unna Sparebanken Sør Arena, som man ser helt til høyre i bildet. Tanken er at hallen skal danne en støyskjerm mellom havna i Marvika og boligene. Det er et sted innenfor denne sirkelen, men ennå ikke bestemt nøyaktig hvor, at grunneierne ser for seg at den nye hallen kan komme - bare en langpasning unna Sparebanken Sør Arena, som man ser helt til høyre i bildet. Tanken er at hallen skal danne en støyskjerm mellom havna i Marvika og boligene.