Av MARKUS NAKKIM (24), Mjøndalen og IVAN NÄSBERG (24), Vålerenga Eliteseriespillere i fotball

Dommer Tom Harald Hagen tok et modig og viktig valg, og til veldig riktig tid, da han sto fram som homofil. Men paradoksalt nok har det vært flere triste episoder parallelt med markeringene mot diskriminering. Det er bakgrunnen for vårt initiativ.

Vi tviler ikke på at Flamur Kastrati ikke visste hva han sa, og vi klapper for at han blir ambassadør for skeive muslimer. Men problemet vårt er todelt:

  • Vi skal ikke ha diskriminerende holdninger.

  • Vi skal ikke gi uttrykk for diskriminerende holdninger på grunn av uvitenhet eller misforståelser.

Det er prisverdig at Norsk Toppfotball reagerte raskt med #STOPP-kampanjen etter de rasistiske ropene mot Amahl Pellegrino. Men det er ikke nok å delta i holdningsarbeid som kommer ovenfra eller utenfra. Vi må finne i oss selv hva vi vil stå for – og bevisstgjøre det.

Derfor tok vi kontakt med Freddy dos Santos som leder #STOPP og presenterte vårt prosjekt: Vi vil etablere et mangfoldsprosjekt som spillerne driver selv, som påvirker og bevisstgjør fra innsiden av garderobene. Vi vil rekruttere «holdningsambassadører» i alle spillertroppene og på den måten konkret arbeide for å løfte all form for diskriminering og inkludering inn i garderobepraten. Vi begynner med Eliteserien. Så tar vi Toppserien og OBOS-ligaen og ser hva vi kan få til.

Fotballkulturen er raus og inkluderende. Når supportere går på stadion for å støtte sine favorittlag, er det ingen forskjell på rik og fattig, liten og stor. Det skal heller ikke være forskjell på svart og hvit, hetero og homo, muslim og katolikk.

Det er alle som er glad i fotball, ansvarlig for – hver enkelt av oss, og det fellesskapet som vi er del av. Men det hjelper ikke bare at forbund og klubber jobber for integrering og mot rasisme, at kapteinene spiller med regnbuebind, eller at vi poserer med #STOPP-plakater, hvis ikke vi spillerne er i stand til å leve opp til intensjonene og idealene.

Og idealene er ikke moralisme eller krenkekultur. Vi skal gi juling og vi skal tåle juling. Vi skal fyre opp og ha høy temperatur både på banen og tribunen. Når det koker som mest, kommer vi fortsatt til å skjelle hverandre ut og bruke ord vi ikke er så stolt av.

Men vi skal ikke diskriminere. Vi skal ikke bruke hudfarge, etnisitet, seksuell legning eller religion mot noen. Tvert imot: vi skal ønske mangfoldet og vi skal omfavne det. Fotball skal være god stemning. Og høy temperatur er god stemning så lenge vi holder oss innafor.

Fotballen gjenspeiler samfunnet for øvrig, og de aller færreste fotballspillere er rasister eller homofobe. Men mange er ikke veldig bevisste på når man trår over grensa uten å mene det.

Hvor går grensa mellom å melde hardt og å diskriminere?

Med dette initiativet vil vi bidra til at alle spillertroppene har diskriminering og inkludering i bevisstheten. At det blir snakket om og diskutert. At det henger påminnelser i garderoben. At flere tenker hva de aktivt kan gjøre for å være inkluderende. Og at enda færre plumper ut med uttrykk som skulle vært usagt fordi de ikke visste bedre, eller ikke hadde tenkt over det.

Vår plan er at det skal skje ved at alle eliteserietroppene får mulighet til å gjennomgå den samme agendaen, forberedt av oss, og at hvert lag på den måten kan diskutere de samme temaene, men gjerne komme fram til særegent resultat.

Holdninger må sitte i ryggmargen. Og gode holdninger er ikke noe du kler på deg. De må vokse i deg. Og det kan omgivelsene bidra til. Alle skal føle seg, og oppleve at de er, velkommen i fotballgarderoben og rundt lagene, også i toppfotballen, uavhengig av legning, kjønnsidentitet, hudfarge, etnisitet, religion, livssyn eller funksjonshemning.

Vi vil raskt, og i samspill med spillerne i alle toppklubbene og #STOPP, utvikle disse konkrete verktøyene, som en veileder, samt utvikle konkrete definisjoner, som kan bidra til bevisstgjøring og kunnskapsdeling. Målet er at vi unngår misforståelser eller skadelige hendelser som oppstår av uvitenhet, og forhåpentlig helt eliminere bevisst diskriminerende handlinger eller ytringer blant spillerne.

Det er tøft å være raus.