– Det er ikke riktig at folk med vår hudfarge skal føle seg mindre trygg på en fotballbane enn andre

foto