Seks snakkiser etter første TIL-seier: «Har Gutan en ny Årst i unge Brage (20)?»

foto