I denne klubben er det bestemt at kvinner skal tjene like godt som menn