I tillegg til dette tok IOC seg av en skatteregning på 1,6 millioner kroner for Bach i Sveits i fjor.

Det kommer frem av IOCs årsrapport, som ble publisert på fredag. Samme helg samlet norske idrettsledere seg i Tromsø. Der hørte de Mina Gerhardsen fastslå at «norsk idrett er klar for et nytt OL».

Det vil i så fall kreve mobilisering blant frivillige over hele landet. Under Beijing-OL tidligere i år, jobbet 18.000 mennesker gratis for å få hjulene til å gå rundt. I Tokyo et halvt år tidligere stilte 80.000 mennesker opp uten å få lønn.

IOC hevder nå at president Thomas Bach og styremedlem Kristin Kloster Aasen defineres inn i den samme kategorien: Som frivillige.

«Akkurat som alle IOC-medlemmer, så er presidenten en frivillig. IOC opererer derfor etter prinsippet om at han på den ene siden ikke skal tjene økonomisk på posisjonen sin, samtidig som han ikke skal behøve å finansiere arbeidet sitt av egen lomme», skriver en talsperson for IOC til VG.

Deretter bekreftes summene som også oppgis i årsrapporten:

«IOC dekker presidentens utgifter, som beløp seg til 376.000 dollar (3,6 mill. kr.) i 2021. Dette beløpet inkluderer 275.000 euro (2,8 mill. kr.) i en årlig avtalt kompensasjon».

«I tråd med tidligere praksis, så betaler IOC 165.000 dollar (1,6 mill. kr.) for å dekke inntektsskatt relatert til presidentens aktiviteter i Sveits i 2021», skriver talspersonen.

VG har blant annet stilt IOC spørsmål om hva slags utgifter Thomas Bach faktisk har, om han betaler for fly, hotell og mat av egen lomme, og hvorfor han defineres som en frivillig.

Disse spørsmålene er ikke besvart.

På spørsmål om Kristin Kloster Aasen er enig i at Thomas Bach er en frivillig, så svarer styremedlemmet:

– IOC-presidenten er i likhet med IOC-medlemmene tillitsvalgt, til forskjell fra dem som er ansatt i IOCs administrasjon. I og med at presidenten skal være tilgjengelig for organisasjonen på full tid er det fastsatt et årlig honorar for ham, som fremkommer og begrunnes i årsrapporten.

I likhet med æresmedlem Gerhard Heiberg får hun 7000 dollar (67.000 kr.) i såkalt «administrativ støtte» hvert år.

Kloster Aasen mottar også 900 dollar for styremøtene hun deltar på. I tillegg mottar hun 900 dollar for dagen før og dagen etter hun deltar på et fysisk møte.

Det betyr 2700 dollar (26.000 kroner) dersom hun reiser til Sveits for å delta på et éndagsmøte. En slik kompensasjon gjelder også president Thomas Bach, opplyser IOC.

– Er den summen rett og rimelig?

– Jeg forholder meg til det som er fastsatt og har mitt fokus på å utføre arbeidet og oppgavene jeg har på en grundig og god måte, sier Kristin Kloster Aasen til VG.

NORSK IOC-STYREMEDLEM: Kristin Kloster Aasen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Økningen i den årlige, faste kompensasjonen til Thomas Bach er på drøyt 500.000 kroner fra 2020 til 2021. Det tilsvarer en økning på 22 prosent.

Ifølge nettstedet Insidethegames mottok ledelsen i IOC en samlet lønn på 13,95 millioner dollar (134 mill. kr.) i 2021. Det er en økning på 64 prosent siden 2017, da summen var på 8,5 millioner dollar (82 mill. kr.). Antall personer som mottok lønn kan likevel være ulik i denne femårsperioden.

IOC understreker i e-posten til VG at organisasjonen beholder 10 prosent til egen drift, men deler ut 90 prosent av inntektene sine til idrett over hele verden:

«I perioden 2017-2020/2021 så støttet IOC den olympiske bevegelsen med 4,2 millioner dollar (40 mill. kr.) hver dag gjennom hele året, sammenliknet med 3,4 millioner dollar (33 mill. kr.) i den forrige fireårsperioden», skriver organisasjonen med sete i Lausanne i Sveits.

Hør «Giæver og gjengen» diskutere et mulig nytt OL i Norge her: