«Fake it till you make it» – bruk av skjuleteknikker i kroppsøvingsfaget