De måtte tåle kriseoverskriftene. Så kom en ny vending.