Vil forskjellsbehandle klubber for å redusere klasseskillet i ungdomsidretten