I Kina skjedde noe som ikke har hendt Klæbo på over ett år

foto