Bardu-løpere bidro sterkt til gode plasseringer for Troms i nasjonalt renn