Derfor sa han nei til Molde før han fikk tilbudet

foto