Det kommer frem i en fersk rapport som er utarbeidet av Amnesty International.

– Dette viser at veldig mye av det Lise Klaveness sa i sin tale til FIFA er både riktig og viktig. Qatar og FIFA har satt i gang tiltak, men denne rapporten viser at det er langt igjen, sier Amnesty-leder John Peder Egenæs.

Rapporten VG omtaler i dag slippes et drøyt halvår før fotball-VM sparkes i gang i Qatar. Den styrtrike golfstaten har brukt flere hundre milliarder kroner på hoteller, flyplasser og fotballstadioner i forkant av mesterskapet.

Titusenvis av migrantarbeidere fra Sørøst-Asia og Øst-Afrika er satt til å passe på bygningene. Amnesty har intervjuet 59 slike sikkerhetsvakter, fordelt på åtte private selskaper i Qatar.

Og resultatet er egnet til å vekke oppsikt:

  • Over 80 prosent av sikkerhetsvaktene sier de jobber 12 timers dager, samt at arbeidsgiveren ikke gir dem fridager i løpet av en uke.

  • Arbeiderne betales etter hvilket land vedkommende kommer fra. En vakt fra Kenya får dårligere lønn enn en fra Tunisia.

  • 18 sikkerhetsvakter, fordelt på fem selskaper, varsler om svært dårlige boforhold, med for mange arbeidere som sover på samme rom. En vakt fortalte Amnesty at han ikke bruker toalettet der han sover, i frykt for sykdom.

  • Halvparten sier at de trekkes i lønn dersom de tar en fridag i uken. Trekket utgjør mellom én og seks dager i lønn, som tas fra minstelønnen på 2500 kroner i måneden. En sikkerhetsvakt ble trukket to og en halv dag i lønn etter fravær på grunn av covid-19-vaksinen.

Noen av vaktene som er intervjuet i forbindelse med rapporten hevder at de ikke har hatt én eneste fridag på omtrent tre år.

SIKKERHETSVAKTER: Titusevis av fremmedarbeidere jobber som sikkerhetsvakter i Qatar, slik som denne mannen. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

– De alvorligste funnene handler om det som i noen tilfeller kan defineres som tvangsarbeid. Altså at man jobber ufrivillig og trues med straff dersom man ikke jobber. Det er forstemmende at det virker så systematisk: Vi har snakket med 59 arbeidere og ingen av dem sier at «hos oss er det helt fint». I stedet snakker de om elendige boforhold, tvangsarbeid og arbeid utendørs i ekstrem hete på sommeren, sier Egenæs til VG.

Arbeidsdepartementet i Qatar er forelagt den ferske Amnesty-rapporten før den ble offentlig. I en lengre uttalelse heter det blant annet at Qatar etterforsker all rapportering om misbruk og utnytting av arbeidsmarkedet, og at myndigheten er forpliktet til å holde arbeidsgivere som bryter regelverket ansvarlige.

– Qatar har gjentatte ganger poengtert at systemiske reformer er en prosess som går over lang tid, og at det tar tid å endre oppførselen til hvert enkelt selskap. Faktum er at ingen andre land har gjort så mye på så kort tid, men for noen vil tempoet aldri bli raskt nok, uttaler myndighetene.

John Peder Egenæs poengterer at kun to prosent av de drøyt to millioner migrantarbeiderne i Qatar har jobbet med bygging av fotballstadioner. Men, understreker Amnesty-toppen, VM handler om mer enn stadionanlegg.

AMNESTY-TOPP: John Peder Egenæs er generalsekretær i organisasjonen i Norge. Foto: Ingeborg Huse Amundsen / VG

For nær all byggevirksomheten i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010 har vært forberedelser til det som skal skje i november og desember i år.

Og selv om myndighetene har innført minstelønn (275 dollar i måneden) og krav om anstendige boforhold, så overholdes ikke alltid dette.

– Rapporten viser at det er åpenbart at myndighetene i Qatar ikke følger opp sine egne lover. De straffer ikke arbeidsgivere som åpenlyst bryter lovene. På den måten er forretningsmodellen å utnytte arbeideren så mye de bare makter. Dette viser at en lov ikke er noe verdt dersom det ikke finnes et effektivt kontrollapparat, sier John Peder Egenæs.

Flere av de sikkerhetsselskapene som Amnesty har sett på i sin rapport har vært tilknyttet ulike FIFA-turneringer i Qatar. FIFA er i likhet med myndighetene i Qatar forelagt den ferske rapporten.

Nylig vekket FIFA-president Gianni Infantino oppsikt da han hyllet den kontroversielle VM-nasjonen for åpen mikrofon:

I en uttalelse sier fotballorganisasjonen med hovedsete i Sveits blant annet at FIFA siden 2014 har samarbeidet med VM-arrangøren om retningslinjer og krav til arbeidsforholdene blant migrantarbeiderne som jobber på VM-anlegg. VM-arrangøren og FIFA gjennomfører inspeksjoner av forholdene sammen med tredjeparter.

FIFA understreker at de, sammen med Qatar og VM-arrangøren, også stiller krav til arbeidere på ulike hoteller i VM-nasjonen.

«Programmet for å inspisere hotellsektoren startet med piloter i 2019, og har blitt utvidet etter det. Programmet har til hensikt å inkludere gransking av mer enn 150 hotellet, samt deres underleverandører, og vi har som mål å sjekke alle offisielle VM-hoteller minst tre ganger før turneringen starter», skriver FIFA i en uttalelse.

Myndighetene i Qatar sier at de så sent som i desember hadde gjennomført mer enn 2900 inspeksjoner, og at 38 selskaper da ble suspendert for brudd på arbeidslovene i landet.

– Med nye lover og tøffere håndheving på plass, så har Qatar en nulltoleranse overfor arbeidsgivere som bryter loven, heter det i en fersk uttalelse.