Marcussen: – Når noen sier at jeg ikke får det til, skal jeg vise dem