Jobber med kroppsspråket: – Det er ikke noe vi ønsker

foto