Advarselen havnet i produksjonsselskapet Zacapa Films e-post-innboks 20. januar 2021. VG kjenner til brevet og innholdet i det. Zacapa lagde «Team Ingebrigtsen» for NRK.

I e-posten fra familiemedlemmet i 2021, advares det om at bildet som tegnes av Gjert Ingebrigtsen spesielt og familielivet generelt i TV-serien er «så helt hinsides fra sannheten som det går an å komme».

Det hevdes at folk ikke ville sett programmet om de visste den virkelige sannheten.

Avsenderen begrunner e-posten med at det foregår ting i familien «som ikke er bra».

Videre skriver vedkommende at «dere skal tenke dere grundig om hvordan dere fremviser Gjert spesielt».

Brevet avsluttes med at produksjonsselskapet nå er advart – og at filming og fremstilling går på «deres samvittighet og risiko».

Innspillingen av «Team Ingebrigtsen»-serien ble avsluttet etter OL i august 2021.

Femte og siste sesong av serien hadde premiere 3. desember 2021 – drøye ti måneder etter at produksjonsselskapet ble advart av et familiemedlem.

Og i februar 2022 kom meldingen om at løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen avsluttet trenerforholdet med sin far Gjert. 19. oktober i år fortalte de tre om en oppvekst med fysisk vold og trusler i et innlegg i VG.

Fem år med familien

Linn Therese Amundsen fra Zacapa Film er regissør og fotograf i serien om familien Ingebrigtsen. Hun forklarer at e-posten ble fulgt opp i en samtale med vedkommende som sendte den.

– På det tidspunktet hadde vi i Zacapa Film tilbrakt fem år sammen med familien, både hjemme og ute på reise. I løpet av denne tiden har vi hatt mange lange, og det vi oppfattet som fortrolige samtaler med de fleste familiemedlemmer. Det var i denne konteksten mailen ble lest og håndtert av oss, skriver Amundsen i en e-post til VG.

– I det helhetsbildet vi sto i, med kjennskap til den tidvis skarpe tonen og dynamikken innad i familien, og samtale med mailens avsender, regnet vi dette som avklart, skriver hun videre.

Hun forklarer videre at vedkommende som sendte e-posten, både ble filmet og tilsendt episoder etter henvendelsen – for å ha mulighet til å gi tilbakemelding.

– Samtlige episoder vi har laget har blitt sendt til påsyn til alle familiemedlemmer, slik at de har hatt mulighet til å gi oss tilbakemeldinger før publisering på NRK, skriver Amundsen.

På spørsmål om NRK ble gjort kjent med e-posten, svarer Amundsen følgende: – Vi kommuniserte med NRK rundt dette.

– Det er vanskelig å rekonstruere eksakt hva som ble sagt for tre år siden, skriver hun videre på hva konkret denne kommunikasjonen inneholdt.

NRK: Fikk ikke oversendt e-posten

Jon Ola Sand er strategi- og utviklingssjef for eksternavdelingen, som har ansvaret for innhold de kjøper fra andre. «Team Ingebrigtsen» er dermed deres ansvarsområde.

– Vi hadde en tett og løpende dialog om produksjonen over mange år, inkludert i denne perioden, men NRKs prosjektredaktør kan ikke huske en konkret samtale som handlet om denne e-posten. Vi fikk heller ikke oversendt e-posten, hverken fra produksjonsselskapet eller noen andre, svarer han på spørsmål om de kjente til e-posten fra familiemedlemmet.

Han skriver videre at kanalen ble kjent med innholdet i e-posten tirsdag 28. november.

– Vi kjente til at det til tider kunne være høyt konfliktnivå i familien, og det kan jo også seerne se. Men, produksjonsselskapet vurderte aldri at disse konfliktene var så alvorlige som det fremstår nå i ettertid, skriver Sand.

Sand skriver at NRK har grundige kvalitetskontroller for innhold de kjøper inn. Kvaliteten i historiefortellingen, om innholdet er i henhold til deres etiske retningslinjer, Vær varsom-plakaten og hvilke aldersgrupper dette er ment for, er blant vurderingskriteriene.

– Dette skjer hele tiden i dialog med den eksterne leverandøren og med avsatt tid til innspill og korrigering fra NRKs eksternredaktører, skriver Sand.

– NRK har redaktøransvar for alt innhold vi publiserer til publikum, dette gjelder selvsagt også for innhold produsert av eksterne selskaper, skriver han videre.

Under etterforskning

VG har informert Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden om denne saken. Partner Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma opplyser at de ikke har noen kommentar til denne aktuelle saken.

Heller ikke Mette Yvonne Larsen ønsker å kommentere saken. Hun er bistandsadvokat for de fornærmede søsknene i den pågående politisaken.

Gjert Ingebrigtsen er for tiden under etterforskning av Sør-Vest politidistrikt. NRK meldte tirsdag at skaperne bak «Team Ingebrigtsen» skal avhøres. Amundsen opplyste tirsdag at ingen i Zacapa film på daværende tidspunkt er kalt inn til avhør.

Politiet opplyste tirsdag 28. november at alle de syv barna har status som fornærmet. Saken er opprettet på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner.

Gjert Ingebrigtsen er tydelig på at han ikke kjenner seg igjen i mistankegrunnlaget for etterforskningen som nå pågår. Da VG publiserte innlegget til brødrene Henrik, Filip og Jakob 19. oktober, uttalte han følgende:

– De uttalelsene som de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sa Gjert Ingebrigtsen.