– Jeg skjønner spørsmålet veldig godt. Det er en vanskelig sak. Man skal forsvare bruken av penger til alle som yter frivillig innsats i idretten. Det var en stor diskusjon i denne saken her, sier visepresident i forbundet, Aage Schaanning, til VG på spørsmål om hva han har å si til dem som vil være kritiske til at forslaget gikk gjennom.

For mandag kveld behandlet han og store deler av skistyret en sak som ble spilt inn fra langrennskomiteen, som også kan kalles styret i norsk langrenn.

Det handlet om muligheten til å honorere/lønne lederen av grenkomiteen, i dette tilfellet Torbjørn Skogstad, fra tidligere 5G opp til 8G.

Det tilsvarer en økning på hele 60 prosent og et eventuelt nytt honorar på nesten 900.000 kroner.

UTTALER SEG I SAKEN: Aage Schaanning er visepresident i Norges Skiforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

Langrennskomiteen argumenterte med at Skogstad i sitt verv ikke hadde tid eller mulighet til å skaffe seg jobb ved siden av og at arbeidsbelastningen var stor.

Men forslaget skapte reaksjoner den ene og andre veien blant langrennsledere, og også kalt «umusikalsk».

– Konklusjonen er at at vi beholder rammen med 5G fast, men vi åpner for at det i tilfeller der arbeidsbelastningen er spesiell eller øker så kan grenkomiteen vurdere å utvide denne rammen med ytterligere 3G. Opp til 8G. Det har de fått lov til av skistyret, sier Schaanning.

Visepresidenten overtok behandlingen av saken da skipresident Tove Moe Dyrhaug meldte seg inhabil i saken.

Det gjorde også de andre grenkomitelederne under gårsdagens skistyremøte.

– Ja, de erklærte seg inhabile og da går de ut på gangen. Da overtar jeg saksdiskusjonen på den saken, sier Schaanning.

Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, her sammen med Marit Bjørgen og medieansvarlig i langrenn, Gro Eide. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han kommer også med en aldri så liten advarsel i honorarsaken.

– Kompensasjonen gjelder for denne tingperioden frem til 2024. Samtidig ber vi også langrennskomiteen om å gå gjennom oppgavene mellom komiteen og administrasjonen så vi passer på å ikke gå i hverandres bed. Og så skal dette vurderes klokt. For det første skal grenkomiteen ha økonomi til dette og styret legger stor tillit til at grenkomiteen bruker denne rammen fornuftig, sier Schaanning.

Den store diskusjonen på mandagens møte var altså hva frivilligheten tenker om en økning i honorar.

– Den diskusjonen har vi også videreformidlet til langrenn. Så får de gjøre de tøffe avveiningene, opp mot det som handler om signaleffekten av en slik kompensasjon mot frivilligheten. Men vi stoler på at langrennskomiteen klarer å vurdere dette på en klok måte.