Nordmennene slått etter finsk maktdemonstrasjon

foto