En telefonsamtale gjorde Thorstvedt til Viking-spiller