Sport

Tente langreist flamme for å markere jubileum

TENTE FLAMMEN: Doris Norbye fikk æren av å tenne maratonflammen på Stortorget. Her sammen med daglig leder Nils Hætta i Midnight Sun Marathon. Alle foto: Marianne Lein Moe