– Det var mye følelser og jeg sov nesten ingenting