– Med dagens løsning, og basert på hvordan vi ser det i dag, så vil det i de fleste tilfeller være vanskelig.

Det sier direktør i Datatilsynet, Line Coll, til VG.

I en ny veiledning som ble publisert tirsdag, skriver Datatilsynet at idretter der flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket. Unntaket er redaktørstyrte medier.

Unntaket er toppidrett, eller idrett med såkalt «allmenn interesse». Det betyr i praksis idrett der ungdom befinner seg på et høyere nivå.

– Vil det si at for eksempel MyGame, slik som det er lagt opp nå, vil bryte med loven?

– Dersom idrettslag eller tjenester strømmer lagidrett for barn, utover toppidrettsarrangementer med allmenn interesse, så er det etter vår vurdering stor risiko for å behandle personopplysninger ulovlig.

MyGame har vært svært omdiskutert etter at konseptet ble lansert i Norge. VG har omtalt flere uheldige episoder som har blitt filmet og tilgjengeliggjort for offentligheten.

Lars Setsaa, sjef for My Game, sier dette i en uttalelse til VG om veilederen:

«Vi er enige i at terskelen skal ligge høyt for strømming av ungdomsidrett. Vi har også hele tiden sagt at det juridiske grunnlaget er det som heter «berettiget interesse» og ikke samtykke, som Datatilsynet nå bekrefter. Derfor har vi verdens strengeste personverntiltak, som svarer godt på alle de punktene Datatilsynet tar opp. Dette er med andre ord ikke noe forbud, men stiller strenge krav til tiltak. De er vi godt forberedt på å etterleve. Vi har hatt god dialog med Datatilsynet underveis, og setter pris på at de nå også inviterer til å få innspill til veilederen».

Seks norske særforbund, deriblant håndball, fotball og ishockey, signerte i sin tid avtaler med MyGame. Etter mye kritikk ble strømmingen av dem under 18 år satt på pause.

Norges Idrettsforbund har satt ned et utvalg som skal vurdere strømmingen. Hva som nå skjer, i lys av tirsdagens nyhet, er et åpent spørsmål.

Datatilsynet mener presset ved å være den eneste som ikke vil eller kan signere for samtykke i et idrettslag nuller ut samtykket.

– Datatilsynet er kritiske til bruk av samtykke som grunnlag for strømming. De mener presset ved å være den eneste som ikke samtykker i et idrettslag gjør at samtykke normalt ikke vil være gyldig, sier Line Coll.

– Er strømming av barneidrett i praksis nå ulovlig?

– Basert på hvordan det er nå er det i de fleste tilfeller vanskelig. Unntaket fra dette er for toppidrettsarrangementer med allmenn interesse og for individuelle idretter hvor man kan innhente gyldig samtykke, sier direktøren.

Coll sier at det er det juridiske de har diskutert og vurdert i den ferske veiledningen.

Foto: Annika Byrde / NTB

Etter at MyGame signerte en avtale med NFF og TV 2 har flere bekymrede foreldre tatt kontakt med Datatilsynet.

VG har også omtalt hvordan Datatilsynet reagerte på ordlyden i MyGame sin dialog med idretten og norske halleiere.

– Vi har fått mange henvendelser og innvendinger fra foreldre som reagerer på at dette kom som en gave til idretten. Mange mente det motsatte. Det har vært mange bekymrede foresatte for barna sine rett og slett, sier Coll.

PS. Selskapet Blommenholm Industrier er medeier i både Joymo og Schibsted, som eier aviser som VG, Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Joymo tilbyr i likhet med MyGame strømmetjenester for breddeidretten.