«Salget av Sivert Heltne Nilsen ligner et svik»

foto