Søkte RBK om erstatning - nå er konflikten løst

foto