Hver torsdag møtes 13-åringene til morgentrening og felles frokost