Diomande: - Jeg ber fem ganger om dagen, går i moskeen og bidrar ganske mye til veldedighet