I breddeidretten vokser sinnet. Her er helsemyndighetenes motargumenter.

foto