Deltok på NNM: Syklist fra Tromsø alvorlig skadet etter sammenstøt med elg