RBK-sjefene: - Vi er nødt til å selge før vi kan kjøpe