Ingve Bøe kaller Bjarne Berntsens avgang «et sår i Vikings historie»

foto