Hvorfor er det så mye uenighet om kroppsøvingsfaget?