Nylig behandlet skistyret årsregnskapet for 2022 og revidert budsjett for 2023. For Norges Skiforbunds (NSF) virksomhet endte det med et samlet overskudd på 1,5 millioner kroner i 2022. Det reviderte budsjettet for 2023 viser derimot et driftsresultat på minus 5,9 millioner.

– Når det gjelder 2023-budsjettet er det ingen tvil om at NSF, som mange andre virksomheter for tiden, har en utfordrende økonomi, blant annet på grunn av økte kostnader, kronekurs og et tøft sponsormarked, sier Øistein Lunde, fungerende generalsekretær i Skiforbundet, til VG.

Alpint, kombinert, langrenn og hopp er de største grenene i Skiforbundet. Lunde henviser til idrettene selv med å gå ut med deres hovedtall.

Kombinert, ifølge sportssjef Ivar Stuan:

  • Resultat for 2022: Overskudd på 300.000 kr

  • Revidert budsjett for 2023: Overskudd på 500.000 kr

Alpint, ifølge komitéleder Ole Evjen og sportssjef Claus Ryste

  • Resultat for 2022: Overskudd (Evjen ville ikke gå inn på hvor mye)

  • Revidert budsjett 2023: Overskudd på 1,5 millioner

Langrenn, ifølge sportssjef Espen Bjervig:

  • Resultat for 2022: Tre millioner i minus

  • Revidert budsjett for 2023: Nullbudsjett, i balanse

Johannes H. Klæbo takket nei til Skiforbundet:

Stine Korsen, som er leder av hoppkomiteen, ønsker ikke å fortelle VG deres tall. Grenen har lenge slitt tungt økonomisk og har ikke klart å få tak i hovedsponsor for neste sesong ennå. Konflikten mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og eget forbund har preget Hopp-Norge lenge.

– Vi jobber som kjent fortsatt med å få en generalsponsor. Det positive er at hopp fremdeles er et sterkt produkt, og vi har sponsorplasser å selge, sier Korsen.

På VGs spørsmål om hopps situasjon og om hopp er hovedårsaken til underskuddet, svarer skipresident Tove Moe Dyrhaug slik:

– Inntektsbildet er mer komplekst enn bare sponsorinntekter. Det er ikke hopp alene som er hovedårsaken til minustallene, men hopp mangler generalsponsor. Samt at det er utfordringer rundt økte kostnader, svak krone og at inntektsnivået ikke øker generelt.

Korsen hevder at hopp bidrar med store inntekter sammenlignet med andre grener gjennom TV-inntekter og arrangementer.

– Det gir ikke mening å opplyse om grenenes økonomi kun basert på én inntektskilde, som sponsorinntekter og NSFs interne tildelinger, sier Korsen.

Langrenn mistet en stor sponsor i NorEngros, og har måtte gjøre kutt både på elitelag, rekruttlag og juniorlag. Kombinert utvider derimot laget med flere plasser. Alpinlaget er av samme størrelse som i fjor. Hopplaget presenteres 10. mai.

  • Kombinert bruker overskuddet til å betale ned gjeld på tre millioner til forbundet.

  • Alpint blir i løpet av 2023 gjeldsfrie mot Skiforbundet.

  • Langrenns egenkapital ved nyttår var ca. 5,5 millioner kroner.