Idrettslederen er optimist, men bekymret for én spesiell gruppe