Disse grepene kan fordele slitasjen på kunstgressbaner bedre

foto