Har fått fysikken på plass: – Av og til trenger man noe nytt for å få ekstra giv