– Det ble en forskjell i norsk fotball med Lise, sier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, organisasjonen for toppklubbene på herresiden.

– Hun er spørrende og involverende, sier han - og så fosser det godord fra direktøren:

– Hvis ikke Lise hadde vært der da pandemien kom, så er det ikke sikkert at vi hadde kommet så bra ut av det. Hun tar oss med i arbeidsprosessene i de viktige spørsmålene - og ikke bare som en «høringsinstans», fortsetter Leif Øverland.

Lise Klaveness er nå direktør for toppfotball i fotballforbundet. En samlet valgkomite foreslår nå at hun blir valgt til NFF-president på tinget i mars 2022.

– Hun er samtidig en «hard negl». Hun har klokskapen til å lytte, men lar seg slett ikke overkjøre. Jeg må komme med de gode argumentene for å få henne på «vår side», sier direktøren i Norsk Toppfotball.

– Der vi tidligere jobbet dobbelt, er det nå et utrolig bra samarbeid mellom Norges Fotballforbunds eliteavdeling og oss i Norsk Toppfotball. Lise har også hjulpet oss til å våkne opp og lytte. Det er synd for administrasjonen i NFF at de mister Lise, men vi er veldig positive til at hun blir fotballpresident, mener Leif Øverland.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner er ikke mindre fornøyd:

– Jeg vil si at det er en merkedag for norsk fotball. Vi får den første kvinnelige presidenten. Det er fantastisk, for hun er både den beste kandidaten og kvinne.

– Hun har vist gjennom sitt lederskap i en ganske vanskelig rolle at hun håndterer lederskapet og er ekstremt god til å kommunisere. Verdisettet hennes gjør henne til en veldig troverdig leder. Hun kommer til å lede norsk fotball med hjerte og fornuft. Det er også viktig at hun skjønner mekanismene i toppfotballen, mener Hege Jørgensen.

– Ingen betenkeligheter prinsipielt med at en ansatt blir valgt president?

– Nei! Og lykke til til den som ønsker å utfordre Lise ved valget!